I. EXCEL là gì ?

Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro… bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và lập công thức tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự, tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người dùng. 

II. Các phần chính của EXCEL

•Phần nhập dử liệu: Gồm có cái ô nhỏ

•Phần thanh công cụ/Thanh Ribbon

•Hàm và công thức trong EXCEL

EXCEL cho ta nhập chử,số kí tự,….vào trong một bảng tính (sheet), dùng hàm và công thức EXCEL để tính toán

►Có tối đa là 256 cột và 65.536 dòng; số lượn worksheet tối đa bạn có thể thêm được là 255 sheet. Với con số khổng lồ này thì việc quản lý các bảng sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều vì hoàn toàn có thể lưu được 255 bảng nằm trên 255 sheet chỉ trong một file Excel.

III. Ứng dụng của EXCEL trong cuộc sống

Được sử dụng bởi hầu hết các nghề

Kế Toán        : sử dụng EXCEL rất nhiều

•Nhân sự       : Tíng lương, lập danh sách nhân viên,….

•Hành chính: Theo dỏi văn phòng phẩm, chấm công,….

•Giaó viên     : Tính điễm học sinh, lập danh sách,….

•Kĩ sư              : Dùng EXCEL để tính toán liên quan đến các công trình xây dựng,…

…Và rất nhiều các ngành nghề khác đều sử dụng EXCEL từ cấp độ đơn giản đến nâng cao

Khóa học Excel từ cơ bản đến nâng cao miễn phí (Linkdrive) : Link 

Nguồn: http://excel.webkynang.vn ; J2teamcomunity