Home / Tag Archives: Kinh nghiệm Spam mail

Tag Archives: Kinh nghiệm Spam mail

Kinh nghiệm Spam mail không bị vào Spam, đảm bảo 95% vào inbox khi spam lần đầu

Chào các bạn, Gửi mail hàng loạt cùng 1 nội dung đến nhiều địa chỉ email trong một thời gian nhất định sẽ rất khó tránh khỏi thông điệp mail của bạn gửi đến người nhận sẽ bị liệt vào dạng spam mail, và điều này thì người nhận mail …

Read More »